Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2015

11. 7. 2015

Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 27.6.2015

 

            V úvodu členské schůze byla omluvena neúčast člena osadního výboru Michala FULÍNA.

 

 1. Seznámení s výsledky spolupráce s OÚ Poříčí n.S (seznámil osadníky p. Jan Benda):

 

Spolupráce s obcí Poříčí nad Sázavou v období červenec 2014 – červen 2015 byla na velmi dobré úrovni. Starostou obce Poříčí nad Sázavou p. Janem KRATZEREM bylo dáno na vědomí:

 • Cesta na osadu Svárov bude opravena pravděpodobně již v příštím týdnu od 29.7. a práce potrvají přibližně do 12.8.2015 (nejhorší díry, jako vždy).
 • Od počátku měsíce dubna je v osadě hnědý kontejner na BIO odpad, který se vyváží každý týden. Důrazně žádáme o jeho využívání místo ukládání odpadu ze zahrad do lesa a k cestám.
 • Od čtvrtka tohoto 25.6.2015 začali pracovníci obce připravovat prostor před obří černou skládkou v lese nad rybníkem (u osady Židův vrch). Díky dohodě s Lesy ČR dojde příští týden k odstranění skládky. Upozorňuji všechny osadníky na výskyt těžké techniky v tomto prostoru (1x bagr a 1x nákladní vůz Renault). Zároveň žádám osadníky Svárova, pokud se znají s osadníky zí osady Židův Vrch, abyste je důrazně vyzvali k respektování čistoty lesa, neboť ihned po úklidu rokle bude prostor osazen fotopastmi s nočním viděním. 
 • Petice osadníků za zavedení kanalizace na osadu Svárov byla obecnímu zastupitelstvu odevzdána v listopadu 2014 a seznámila se s ní rada obce Poříčí nad Sázavou i finanční výbor. Projekt byl zařazen do připravovaného strategického plánu obce do r. 2020. Předpokládám, že v příštím roce (2016) bychom začali zpracovávat projektovou dokumentaci jako podklad pro dotace.
 • Poplatek za komunální odpad na letošní rok (splatnost do konce března) stále neuhradilo 14 nemovitostí na Svárově. Prosím o úhradu v pokladně OÚ nebo převodem (č.ú. 320105389/0800, VS je číslo chaty, poplatek 800 Kč / chata bez TP).

 

 • ceny poplatků v obci jsou následovné:

   - trvale hlášená fyzická osoba (svoz 1x za 14 dní – netýká se osad)              50,- Kč

  - trvale hlášená fyzická osoba (svoz 1x za   7 dní –   týká se i osad)           350,- Kč

  - trvale hlášená fyzická osoba starší 70 let                                                       0,- Kč

 - za nemovitost bez trvalého pobytu                                                              800,- Kč

  - za nemovitost určenou k rekreaci (chta, chalupa)                                      800,- Kč

  - bioodpad – nádoba 120l                                                                           1218,- Kč

  - bioodpad – nádoba 240l                                                                           1460,- Kč

   

 

 1. Činnost od poslední členské schůze (seznámil osadníky p. Jan Benda):
 • Osadní táborák – zde náleží poděkování hlavně všem účinkujícím v kapele Jirky SKÁLY, která nás oblažovala v parném srpnovém dni a dále všem, kteří pomohli se zabezpečením a organizací celé akce (Zvláště rodinám Vacovských, Vobeckých, Fulínů, Brdlíkových).
 • Čarodějnice táborák -  taktéž vcelku hojná účast. Zde bychom chtěli pouze podotknout, že pokud má někdo nějaký splín, tak ať jej neřeší pod vlivem alkoholu na táboráku, ale řeší jej za střízliva a mimo naše hromadné akce. Kazí to všem ostatním zábavu. Hlavní význam těchto akcí je setkání se po roce či po půlroce, popřípadě seznámení se s novými osadníky, abychom blíže poznali a navázali přátelské vztahy.

 

 • Brigáda – loni zde byla připomínka na vyhlašování brigády na údržbu komunikací a hřišť osady Svárov. Letos oficiálně byla brigáda vyhlášena, účast byla vyšší, než v předchozích letech. Provedla se oprava komunikace ze zbývajících zásob, takže finanční limit na opravu komunikace letos nečerpal.

 

 1. Rozpočet osady (Přednesla Eva Brdlíková):

 

V současné době je aktuální stav v osadní pokladně 12 468,- Kč.

 

Čerpání  rozpočtu osady za období červenec  2014 – červen 2015:

 •  koupě párty stanu pro osadu se 2 stoly a 4 lavicemi            10 400,- Kč
 • defektace a ekolikvidace osadního křovinořezu                          275,-  Kč

     (objasní posléze Jan Benda)

Na opravu komunikace letos nebyly vyčleňovány žádné finanční prostředky, neboť na opravy stačil štěrk z loňských zásob. Dále paní Brdlíková upozornila osadníky na nově otevíranou prodejnu v obci Poříčí nad Sázavou a její otevírací dobu v případě potřeb. V závěru svého vystoupení upozornila všechny přítomné na nezbytnost třídění odpadů a nevyhazování odpadů do kontejnerů tam kam nepatří.

 

Objasnění defektace a ekolikvidace osadního křovinořezu:

Dne 11. Března 2015 byl dán do opravy osadní křovinořez k provedení defektace z důvodu nemožnosti nastartování křovinořezu, s dodatkem, zjištění defektace a předběžné kalkulace ceny opravy                     (s opravou bez zpětného dotazu do 2.500,- Kč).

Dne 16. března bylo defektací zjištěno:        

 • Požkozená kladka startování křovinořezu;
 • Utržené antivibrační silenbloky a gumy křovinořezu;
 • Vadný motor – přidřený.

Dále servisním střediskem KOBRAS PRAHA bylo sděleno, že cena opravy se pohybuje přibližně 3.400,- Kč za náhradní díly, cca 600,- Kč cena práce a to ještě není jasné po celkové opravě, zda nebude nutno vyměnit i ložiska křovinořezu, což by bylo včetně práce cca 600,- Kč navíc. Tudíž předpoklad celkové ceny opravy je 4.600,- Kč.

Při ceně křovinořezu při zakoupení v roce 2010 – 5.740,- Kč se osadní výbor jednomyslně rozhodl, že oprava za tuto cenu je již nerentabilní a souhlasil s tím, že servisní středisko tento křovinořez ekologicky zlikviduje. Takže byla zaplacena za defektaci a ekolikvidaci cena 275,- Kč.

Byl podán návrh o odkoupení již zánovního křovinořezu Oleo-Mac pro osadu od paní Brdlíkové za cenu cca 1500,- Kč. Hlasováním (Pro 5x zbytek proti) tento odkup byl zavrhnut, takže tímto již osada křovinořez nevlastní.

 

 

 1. Návrh činnosti na konec roku 2015 a počátek roku 2016 do další osadní schůze:
 • Pořádání osadního táboráku – volba termínu (provedena hlasováním):
  • 15.8.2015 – nikdo
  • 22.8.2015 – 4x
  • 29.8.2015 – zbytek všichni – nikdo se nezdržel hlasování

O pomoc při organizaci osadního táboráku byli požádání – p. Vobecký a Vacovský – výčep a zajištění občerstvení. Hudba byla přislíbena Jirkou skálou pouze na termín 29.8.2015, v ostatních termínech by byla hudba pouze reprodukovaná

 

Tímto byl zvolen termín konání na sobotu dne 29. srpna 2015 od 17:00 hodin za stejných podmínek z loňského roku (nealko a stravu si zajistí každý sám). Alkoholické nápoje budou podávány osobám starším 18 let oproti zaplacení nákupní ceny.

                       

- piva za nákupní cenu přibližně       0,5l                  za 15,- Kč

            - červené a bílé víno                         0,2dcl              za 15,- Kč

 

Akce při táboráku – meze se nekladou, bude-li mít kdokoli návrh na konání jakékoliv akce sportovního charakteru či akce pro děti, ať se s důvěrou obrátí na členy osadního výboru, aby bylo možné je uvést v praxi.

 

 1. Návrh čerpání rozpočtu na následující rok:

Byl podán návrh k odhlasování, zda i nadále držet osadní kasu a vybírat dobrovolné příspěvky 100,- Kč za chatu na rok. Protože se názory v tomto různily, bylo provedeno hlasování, které dopadlo následovně:

 • Hlasování zda držet osadní pokladnu a finance:

-6 pro zrušení osadní kasy, zbytek proti (cca 16), nikdo se nezdržel hlasování

 • Hlasování zda vybíral dobrovolný přízpěvek na osadu 100,- Kč na chatu a rok:

-3 proti , zbytek pro vybírání, nikdo se nezdržel hlasování

 

Tímto hlasováním se stal systém vybírání dobrovolných příspěvků neměnným, takže i nadále se zůstalo u částky dobrovolné za chatu 100,- Kč/rok.

 

Osadníky byl schválen celkový rozpočet na období 2014-2015 následovně:

= osadní táborák, popřípadě nákup sportovních potřeb do celkové výše 1500,- Kč;

= možná oprava komunikace (2016) max. do výše 2500,- Kč;

= zakoupení party stanu pro osadu v maximální ceně do 10 000,- Kč.

 

Na další čerpání je potřebný souhlas mimořádné osadní schůze, která by byla svolána min. 14 dní předem všemi možnými cestami – internet mobil.

 

 1. Volba předsedy osadního výboru:

V závěru schůze podal Jan Benda demisi a odstoupil z osadního výboru s odůvodněním:

„V letošním roce (2015) je to již 10 let od znovuzrození osadního výboru, který se snažil navázat na léta předchozích osadních výborů. Zároveň je to též také 10 let kdy jsem Vámi zvolen do funkce čestného předsedy osadního výboru. Jak praví klasici a podnikatelé, není dobré na vedoucích místech mít stejné tváře, které časem zakrní a stanou se tzv. vyhořelým palivem. Takže, tak jak jsem Vás již v loňském roce informoval dopředu, tak letos končím a to i z osobních důvodů. Je potřeba do osadního výboru vlít novou krev mladších, průbojnějších a schopnějších příslušníků osady, kteří by posunuly život na Svárově zase o kousek dále. „

Paní Brdlíková navrhal jako 3 člena osadního výboru Renatu BLAŽKOVOU a ta byla zvolena všemi přítomnými s vyjímkou 1 zdržení se hlasování.

Tímto okamžikem se mění složení osadního výboru následovně:

Fulín MICHAL, Eva BRDLÍKOVÁ, Renata BLAŽKOVÁ