Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2013

26. 7. 2013

 

Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 6. července 2013

 

V úvodu členské schůze omluvil svou neúčast z důvodu nemoci starosta obce Poříčí nad Sázavou p. Mgr. Jan KRATZER.

 

1.                  Prvním bodem jednání bylo seznámení osadníků s výsledky spolupráce osadního výboru s obecním zastupitelstvem obce Poříčí nad Sázavou (objasnil p. Ing. BENDA)

 

Spolupráce s obecním zastupitelstvem v období červenec 2012 – červen 2013 byla            velmi dobrá. Trvale hlášeným osobám byly bezchybně zasílány SMS zprávy o aktuálním dění v obci, což se i projevilo při vyrozumění o opatřeních, která byla prováděna v průběhu povodní, dále pak řešení objízdných tras při opravě komunikací a řešení odvozu velkokapacitních či nebezpečných odpadů. Svoz odpadů je plynulý. Podle našich potřeb a požadavků dochází jak k navyšování kontejnerů, tak i ke snižování jejich počtu v mimo sezónní době;

 

Taktéž požadavek na opravu hlavní asfaltové přístupové komunikace z Poříčí nad Sázavou na osadu Svárov byl vyslyšen a oprava byla provedena tentokráte ve větším rozsahu (nejenom záplatováním). U komunikace procházející napříč osadou, která není zakreslena v katastru, došlo ke společnému ujednání, kdy potřebný materiál na opravu byl dopraven péčí obce až na místa určení a o náklady na nákup materiálu jsme se rozdělili s obcí napolovic. Vlastní opravu jsme si zajistili sami.

 

Velmi obtížně řešeným problémem bylo postupné rušení (od prosince 2012) zastávkových spojů ve stanici Poříčí nad Sázavou-Svárov a to jak Krajským úřadem, tak i společností České dráhy. O tomto rušení spojů nebyla informována ani samotná obec. Takže po mnoha písemných i telefonických stížnostech jak ze strany  obce, tak i osadního výboru došlo díky této spolupráci k vítězství a opětovně k mimořádné změně jízdního řádu Českých drah (od Dubna 2013), kdy již všechny spoje ctí tuto naši zastávku, i když některé pouze na znamení.

 

Jako další forma spolupráce byla účast členů osadního výboru na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, kde se mimo jiné řešily problémy týkající se i nás (objasnila pí. Eva BRDLÍKOVÁ):

-                  Cementárna v okolí hranic obcí Mrač a Poříčí nad Sázavou nebude;

-                  dálnice bude pouze v daleké budoucnosti v okolí obcí Jílové u Prahy a

      Kamenný přívoz;

-                  cenu daní z nemovitostí pozemků obec nebude prozatím navyšovat;

-                  ceny poplatků obci se změnily následovně:

·         trvale hlášená fyzická osoba (svoz 1x za 14 dní – netýká se osad 50,- Kč;

·         trvale hlášená fyzická osoba (svoz 1x za   7 dní – týká se i osad) 350,- Kč;

·         za nemovitost bez trvalého pobytu 800,- Kč;

·         za nemovitost určenou k rekreaci (chata, chalupa)800,- Kč;

·         bioodpad – nádoba 120l - 1143,- Kč;

·         bioodpad – nádoba 240l - 1368,- Kč;

·         poplatek za psa            120,- Kč;

·         poplatek za druhého a každého dalšího psa 240,- Kč

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

2.                  Stav rozpočtu osady – přednesla pí. Eva BRDLÍKOVÁ.

                 

Za poslední 2 roky se snížil počet dobrovolně platících příslušníků osady. Za uplynulý rok (od osadní schůze 2012 do osadní schůze 2013) bylo vybráno pouze za 27 objektů chatové osady z 58.

Stav rozpočtu osadní pokladny:

 

Příjem:

Ø  vybrané dobrovolné příspěvky                                              2700,- Kč

Ø  příjem z čarodějnic                                                               1280,- Kč

 

Výdaje:

Ø  oprava komunikace od konce asfaltové cesty,

      k odbočce na Mravenčí vrch a částečná oprava

      komunikace cesty k Jebavým  (nákup materiálu)                   1176,- Kč

Ø  osadní táborák roku 2012                                                      1526,- Kč

 

Celková částka která je v současnosti v osadním fondu činí k 1.7.2013:

19 169,- Kč    slovy: devatenácttisícjednostošedesátdevětkorunčeských

 

3.                  Návrh rozpočtu do příští osadní schůze v roce 2013 – přednesl Jan BENDA:

 

Návrh na dobrovolné příspěvky do osadní pokladny je neměnný, takže se i nadále zůstalo u částky 100,- Kč za kalendářní rok za rekreační objekt.

Osadníky byl schválen rozpočet výdajů osady na rok 2013-2014 následovně:

·         do 1500,- Kč příspěvek na spolufinancování občerstvení při osadním táboráku 2013 a případný nákup sportovních potřeb;

·         do 2000,- Kč nákup materiálu na opravu komunikací v roce 2014.

 Jiné výdaje osadní výbor nepředpokládá.  

Výsledky hlasování:    Tento návrh byl přijat jednomyslně (nikdo se nezdržel hlasování)

 

4.                  Výsledky hlasování o termínu konání osadního táboráku:

Na konání osadního táboráku byly navrženy termíny:

1. termín         17. srpna 2013          - pro bylo 8 osob

2. termín         24. srpna 2013          - pro bylo 12 osob

3. termín         31. srpna 2013           - pro bylo 16 osob      - termín byl schválen

Tímto byl zvolen termín konání na sobotu dne 31. srpna 2013 od 17:00 hodin s tím, že nealkoholické nápoje a stravu či buřty k opékání si zajistí každý sám. Alkoholické nápoje budou podávány osobám starším 18 let oproti zaplacení odsouhlaseného ceníku následovně:

·         Plzeňský Prazdroj                              0,5l za 20,- Kč;

·         Svijany (Kácov)                                 0,5l za 10,- Kč;

·         Červené a bílé víno jednodruhové     0,2l za 15,- Kč.

Pouze rozdíl oproti nákupní hodnotě a cenou uvedenou bude uhrazen z osadní pokladny,          o čemž bude pořízen zápis stvrzený paragony nákupní hodnoty.

 

 

5.                  Různé:

 

Byl nechán kolovat přehled k aktualizaci osobních údajů, kdy mnohdy nesouhlasí údaje z katastru nemovitostí o majiteli s uživateli a plátci. Dále byli všichni přítomní vyzváni i na opravy osobních údajů při změně majitele nemovitostí i na obecním úřadu.

 

V různém vystoupila Eva Brdlíková s věcnou připomínkou a to, aby se velkoobjemový či nebezpečný odpad nepohazoval v okolí kontejnerů, ale aby byl odvážen majiteli odpadů do odpadního dvora v Čerčanech, nebo do Benešova. Dále požádala všechny osadníky k tomu, aby po vynešení odpadů každý zavíral kontejnery a dbal na hygienu v jejich okolí.

Dále vystoupil p. Jan Benda s upozorněním, že nepravosti je nutno řešit na místě okamžitě

s viníky a to hlavně z výchovných důvodů. Pozdější náprava je již bohužel většinou neprokazatelná a neúčinná, navíc členové osadního výboru nejsou „jedinní bubáci“, kteří sjednají nápravu (bohužel nemají žádné pravomoci, pouze stejné, jako každý osadník, občan).

 

 

            Příklad 1:       - kácení borovic u nových majitelů – proč členy osadního výboru, když se mohu zeptat přímo na povolení ke kácení. Mají-li povolení, pak se nedá nic dělat. Nemají-li – upozornit na to, aby přestali kácet, popřípadě jdu volat starostu obce či lesní správu.

 

Příklad 2:       - „někdo“ hází odpadky vedle kontejnerů – proč volat členy osadního výboru, když jej mohu napomenout a upozornit přímo. Popřípadě si zapsat SPZ automobilu. Později se náprava těžko sjednává.

 

 

                                          Za osadní výbor

Ing. Jan Benda , Michal Fulín, Eva Brdlíková 

 

 

 

 scan-130806-0004-web3.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář