Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2007

6. 5. 2007

Osada SVÁROV                                                                  Počet listů: 2

                                                                                              Výtisk jediný

 

 

 

Z Á P I S

 

z neformální schůzky osadního výboru se zástupcem

Obecního úřadu Poříčí nad Sázavou – místostarostou Mgr. Janem KRATZEREM

konané dne  6. května 2007 v 17,00 hod. na osadě SVÁROV

 

            Na této schůzce bylo projednáno:

 

1.      Odvoz odpadů:

 

U svozu odpadů byl objasněn týdenní cyklus odvozu odpadů z osady Svárov.                        Počet 2 nových kontejnerů na odvoz odpadů není konečný, mimo tento počet přibude jeden kontejner na odvoz tříděného odpadu - skla a jeden kontejner na odvoz plastů.

Mimo tento počet kontejnerů bude jejich stav v sezóně počínaje měsícem Června 2007 navýšen o 1 kontejner. Velkokapacitní kontejner bude přistaven na osadu Svárov 2x až 3x do roka k likvidaci velkoobjemových odpadů podle vytvářeného rozpisu, který bude na osadu doručen a to s minimálním předstihem 2 měsíců před jeho přistavením. K likvidaci nebezpečných odpadů je otevřen neustále sběrný dvůr v obci Čerčany., kam je možné tento odpad odvážet.

 

2.      Příjezdová komunikace:

 

Asfaltová část příjezdové komunikace bude podle možností obce do podzimu letošního roku zbavena děr – rzv. záplatováním. Z hlediska komunikace neasfaltové částí – sypané štěrkem, obec nemůže tuto komunikaci upravovat, neboť tato komunikace podle katastrálních map vlastně neexistuje, a z tohoto důvodů není možné obcí údržbu provádět. Snahou obce bude tuto komunikaci legalizovat, ovšem tento proces je dlouholetý. Z tohoto důvodu taktéž nelze zrušit Českými drahami přejezd, který je sice nefunkční, ovšem je zakreslen v katastrálních mapách, jako jediná příjezdová komunikace k zadním chatám osady Svárov.

Dále bylo projednáno, že na každé jednání úřadů, Českých drah a podobně budou zváni zástupci osadního výboru Svárov, jako právoplatní jednatelé a zástupci všech členů osady Svárov.

 

3.      Vývěsní tabule:

 

Péčí obce Poříčí nad Sázavou byla přislíbena vývěsní (informační) tabule, která bude           do 2 až 3 týdnů zřízena na osadě Svárov v prostoru poblíž odběrného místa odpadů. Na tuto tabuli budou zveřejňovány připomínky a organizační informace obce k chodu osady, popřípadě informace osadního výboru.

 

 

 

 

 

 

4.      Odprodej pozemků:

 

Odprodej pozemků bude obcí probíhat podle platných zákonných norem a to tak, že každý, kdo má obecní pozemek v pronájmu a nemá jej odkoupen, bude písemně vyrozuměn          o možnosti odkoupení tohoto pozemku a bude se muset k této skutečnosti vyjádřit.

Ten kdo není schopen si tento pozemek odkoupit z ekonomických důvodů, pak bude             i nadále v nájemním vztahu obce Poříčí nad Sázavou.

 

5.      Projednání stížností na sdružení (společnost) vlastnící rybník Svárov:

 

Obec se pokusí navázat kontakt s tímto sdružením za účelem zjednání nápravy.

 

Termín osadní schůze všech osadníků byl stanoven

dne 30. června 2007 v 10,00 hodin u hřiště osady SVÁROV.